<pre id="xzz5v"><del id="xzz5v"><mark id="xzz5v"></mark></del></pre>
   <p id="xzz5v"></p>

     <pre id="xzz5v"><del id="xzz5v"></del></pre>

     中石油/中石化/中化相关业绩

     单位名称

     产品名称

     型 号 规 格

     数量

     备注

     订货日期

     中国石化广州分公司

      

     闸阀

     Z41H-16100C        DN65200

     325

     /扩建

     02.8

     Z41H-16P             DN350500

     210

     Z41H-20R             DN50

     45

     Z45T-10              DN25

     26

     Z44/41T-2.0          DN100~300

     37

     球阀

     Q41F-16C/P           DN80150

     284

     Q41F-150LB316L   DN2580

     225

     Q41F-150LB (304)     DN2550

     250

     API闸阀

     150300LB           PN4″~8

     125

     武汉石化总厂

     闸阀

     150300LB           1/2″~8

     35

     聚丙烯改造

      02.10

     中国石化物资装备

     中南公司

     低温角式节流阀

     L24B-25K             DN10

     5

     石化

      02.11

     中石油新疆公司

     闸阀

     300-400LB            4″~28

     61

     改造

     03.1

     中油吉林燃料

     乙醇有限责任公司

     V型弹性硬密封

     调节球阀

     PN1.6               DN100DN450

     33

     新建

     03.3~至今

     O型弹性硬密封

     调节球阀

     PN1.6               DN250

     1

     气动调节蝶阀

     PN1.6               DN250

     2

     O型弹性硬密封

     切断球阀

     PN1.6               DN150DN200

     24

     V型弹性硬密封

     切断球阀

     PN1.6               DN80450

     58

     气动切断蝶阀

     PN1.6               DN150DN450

     30

     吉化集团公司丙稀晴厂

     球阀

     APFB3RFIC2F         6

     32

     丙烯晴项目

     03.703.8

     蝶阀

     SFGD643YP           DN10001500

     5

     SFD643HP            DN800

     1

     中石化五建公司

     蝶阀

     D373H-40            DN700800

     3

     江西宜春

     项目油库

     03.803.11

     双偏心不锈钢法兰蝶阀

     SF-D342X-1025P    DN50200

     197

     单位名称

     产品名称

     型 号 规 格

     数量

     备注

     订货日期

     荆门石化总厂

     平板闸阀

     Z44YF PN16-PN100     DN50600

     98

     生产线

     03.8

     塔里木石油勘探工程

     建设指挥部物资总公司

     平板闸阀

     Z543WDF-16           DN4001000

     8

     04-8009.8025

     04.1

     Z644YF-64100       DN150600

     53

     中国化学工程

     第四建设有限公司

     闸阀

     AZ41H-150LB          1-1/2

     5

     宁波项目

     04.6

     球阀

     AFBLRFICIF           3″~6

     18

     AQ41F-150LB          3

     10

     止回阀

     AH41H-150LB          3

     3

     截止阀

     J41H-16C             1″~2

     16

     中国石油化工股份

     有限公司湖北化肥分公司

     平板闸阀

     SFNGPSG42Y-16C       DN100800

     21

     检修

     04.7

     SFNGPSG62Y-16P       DN100300

     17

     吉化集团公司

     气动硬密封切断球阀

     150300LB            2″~8

     39

     三羟及甲醛 项目及生产线

     03-09

     切断球阀

     150300LB            1″~8

     160

     气动O型切断阀

     DN25DN80

     65

     中油化建-阿尔及利亚SORALCHIN炼油厂

     调节阀

     55

     阿尔及利亚

     炼油厂项目

     05.2

     工艺电动阀门

     36

     05.7

     吉林化学工业股份有限公司

     气动金属密封切断球阀

     GPRF6C3Y             DN250

     1

     生产线

     05.6

     中石化巴陵分公司

     平板闸阀

     SFNGPSG42Y-1640C   DN100800

     15

     生产线改建

     05.7

     SFNGPSG62Y-64I       DN250300

     3

     玉门石油

     管理局物资供应处

     平板闸阀

     SFNGPSG42Y-1625C   DN100800

     33

     管线

     05

     KZ544YF-16           DN200800

     34

     05.805.11

     Z644DF-40            DN50300

     10

     Z43WDF-25            DN100400

     8

     大庆石油管理局

     闸阀

     Z41H-PN25100       DN350500

     115

     /扩建

     06.1

     平板闸阀

     Z43WDF-25            DN300800

     25

     平板闸阀

     KZ44YF-40            DN200600

     12

     平板闸阀

     Z644DF-64            DN100400

     5

     中国石油

     天然气第六建设公司

     闸阀

     PN16                 DN25350

     151

     新建油库

     06.11

     止回阀

     PN16                 DN100

     8

     压力表阀

     PN16                 DN15

     16

     安全阀

     PN16                 DN40

     8

     球阀

     PN16                 DN40100

     63

     蝶阀

     PN16                 DN65150

     72

     单位名称

     产品名称

     型 号 规 格

     数量

     备注

     订货日期

     中国石油化工股份

     有限公司西南分公司

     (川西采气厂)

     抗硫平板闸阀

     KZ43FM            DN50250

     1319

     油气田

     07.1~至今

     球阀

     Q11F              DN25

     1110

     钢法兰球阀

     PN40              DN50350

     1820

     截止阀

     KPJ41Y            DN50DN80

     1298

     针型阀

     PN10              DN15

     810

     阀套式排污阀

     PN10              DN50DN80

     1315

     全通径直通球阀

     PN40              DN250

     61

     防爆电动球阀

     PN64              DN150250

     26

     差油压式闸阀

     PN40              DN25DN80

     2260

     节流截止放空阀

     PN16-40           DN2550

     1160

     弹簧全启式安全阀

     PN40              DN100

     756

     双作用节流截止阀

     PN40              DN80

     316

     中化江苏公司

     闸阀

     50A300A

     35

     出口日本钢铁

     项目配套

     07.3

     止回阀

     40A125A

     12

     洛阳石化总厂

     平板闸阀

     300LB              2″~8

     69

     生产线

     07.8

     中国石油化工股份

     有限公司齐鲁分公司

     双平板闸阀

     PN40                DN300

     2

     生产线

     07.11

     NMJ PN16         DN100150

     20

     09.3

     NMJ PN25         DN100150

     30

     NMJ PN25         DN100

     45

     中国石油天然气股份

     有限公司广西销售分公司

     蝶阀

     D341X-16            DN50150

     78

     玉林油库

     08.3

     D71X-16             DN65150

     10

     球阀

     Q11F-1.6P           DN1550

     26

     Q41F-16C            DN40100

     61

     止回阀

     H11T-16             DN3250

     2

     H71H-16C            DN40100

     12

     手动刀型闸阀

     PZ73-1.6            DN50100

     4

     增压泵自控阀

     JZ744X-1.6          DN150250

     5

     安全阀

     CA42Y-16C           DN25

     10

     闸阀

     Z41H-16C            DN25250

     123

     PZ73X-1.6           DN50350

     40

     中国石化集团青岛

     石油化工有限责任公司

     平板闸阀

     150LB300LB        10″~32

     162

     生产线

     08~至今

     蝶阀

     PN1.0~1.6           DN150400

     840

     球阀

     PN1.6~2.5           DN15250

     1439

     单位名称

     产品名称

     型 号 规 格

     数量

     备注

     订货日期

     中国石油天然气股份

     有限公司广西石化分公司

     球阀

     150LB600LB          1″~3

     128

     重油催化装置

     09.809.11

     顶装式球阀

     600LB                 1″~2

     32

     电动球阀

     PN1.6                 DN50

     4

     陕西北元化工有限公司

     截止阀

     J41H-16/25/40/64C/P   DN20150 

     220

     迪尔集团

     建设项目

     09.10

     蝶阀

     D343H-16C             DN250

     1

     止回阀

     H44H-16/25C/P         DN20200

     24

     球阀

     Q41F-25               DN50

     18

     疏水阀

     S19H-25               DN25

     10

     外螺纹截止阀

     J21W-25/64C/P         DN10

     347

     12.9中化三建聚合仪表项目

     09.12

     法兰球阀

     Q41F-150/300LB-C/P/R  DN1~3"

     238

     气源球阀

     QG.QY1                 1/2"

     43

     中国石油工程建设公司

     气缸式切断球阀

     QN/MB1/3RC/3C         DN25200

     25

     乍得恩贾梅纳炼油厂EPC项目

     2010.1

     气缸式切断闸阀

     SFNGPS644Y            DN200

     3

     电动切断球阀

     QMA1R1C               DN50100

     11

     电动切断蝶阀

     FQDA1R3C              DN350

     2

     中国石油天然气

     华东勘察设计研究院

     耐磨剪切平板阀

     SFNGPS(9)43YG-150600LB DN200500

     20

     呼和浩特石化公司扩能改造工程SPA装置

     2011.6

     中国石化集团

     洛阳石油化工工程公司

     气动/电动剪切阀

     300LB                 DN80450

     A217-C5

     16

     呼和浩特500万吨/年炼油扩能改造项目催化装置

     2011.9

     中国石化

     上海石油化工股份有限公司

     气动平板闸阀

     150300LB            20″~28

     3

     350万吨/年重油催化裂化装置(含双脱

     2012.1-10

     气动剪切闸阀

     300LB                 1-1/2″~24

     20

     电动剪切闸阀

     150LB                 18″~20

     6

     南京南化建设有限公司

     高压截止阀

     DN2550 1500LB(F316)/DN1525 PN160304

     77

     100Nm3/h煤基合成气制SNG中试装置

     2012.2

      

     截止阀

     J41YW  DN1580 PN2540

     245

     卡套式截止阀

     J91Y-64~160P DN10

     10

     高压闸阀

     DN1525 1500LB(F316)/DN1580 PN160304

     325

     闸阀

     Z41YW  DN15100 PN2540

     247

     高压止回阀

     H41(4)Y-160P  DN1550 

     15

     止回阀

     H41W-25P                  DN2040

     32

     疏水阀

     CS49H-16/25               DN20

     24

     减压阀

     YK43-1640               DN65

     5

     单位名称

     产品名称

     型 号 规 格

     数量

     备注

     订货日期

     中石油化工股份有限公司

     安庆分公司

     气动(电动)耐磨剪切闸阀

     300LB                 14″~24

     RF WCB Ni60B

     16

     安庆分公司含硫原油加工适应性改造及油品质量升级工程200万吨/年催化裂化(III)装置

     2012.6

     中国石化工程建设有限公司

     (电动)耐磨闸阀

     SFNGPS9(5)43YG-50     DN350600

     8

     靖边能源化工综合利用产业园区项目

     2012.7

     中化集团业绩

     用户名称

     产品名称

     型号规格

     数量

     备注

     订货日期

     青岛安邦炼化有限公司

     气动快速切断闸阀

     PN6.3-100             DN25350

     45

     新建项目

     09.7

     球阀

     Q41F-150LB(316L)      DN2580

     205

     球阀

     Q41F-150LB (304)      DN2550

     238

     山东昌邑石化有限公司

     耐磨自密封平板闸阀

     SFNGPS544H-CL300      DN50800

     182

     生产线

     08.11

     山东正和集团股份有限公司

     耐磨自密封平板闸阀

     SFNGPS544H-40I        DN80350

     80

     扩建

     08.10

     夹套球阀

     WQ41F-16P             DN40200

     35

     金属硬密封调节球阀

     JPATB1R182Y           8

     3

     黑龙江昊华化工有限公司

     手动球阀

     Q341Y-150LB           4

     12

     30万吨/年聚氯

     乙烯项目

     2010.4

     气动球阀

     Q641Y/F-150LB~300LB   1″~8

     155

     气动切断闸阀

     SFNGPS644Y-25         DN350

     12

     蓝星安迪苏南京有限公司

     气动开关球阀

     QMB150600LBR304 WCB      2″~3

     9

     AT88(液体蛋氨酸)项目

     2012.9

     其它化工行业业绩

     用户名称

     产品名称

     型 号 规 格

     数量

     备注

     订货日期

     宁波金甬晴纶有限公司

     球阀

     Q41F-16C/P           DN80150

     67

     改造

     01.8

     闸阀

     Z41H-16C             DN65200

     98

     天津渤天化工有限公司

     气动开关球阀

     Q641F46-16C          DN80DN150

     8

     环氧氯丙烷项目/

     PVC项目/

     糊树脂项目/

     烧碱项目

     0206

     Q641F46-25           DN150

     6

     球阀

     Q41F-16C/P           DN15150

     381

     球阀

     Q641F-16C            DN50DN150

     7

     球阀

     Q41F-150LB           2″~4

     96

     Q347F-300LB          8″~10

     45

     截止阀

     J41H-150LB           1″~3

     55

     J41H-1625C         DN20100

     13

     闸阀

     Z41H-1625C         DN100250

     115

     气动蝶阀

     D671F46-16C          DN250DN800

     11

     D641F46-16C          DN800

     1

     蝶阀

     D71PPL-16C           DN125DN150

     15

     调节蝶阀

     D673F-16C            DN200DN300

     2

     D671F46-16C          DN200DN300

     2

     D641F46-1625C      DN200DN500

     3

     D643F/673F-16C       DN300DN350

     3

     上海赫克力士化工有限公司

     蝶阀

     D341F-16P            DN300

     1

     检修

     02.1

     止回阀

     H12H-16C             DN25

     1

     东北输油管理局

     平板闸阀

     150300LB           PN4″~24

     18

     管线

     02.1

     上海陆?;Чこ逃邢薰?span>

     蝶阀

     SFD372F-10           DN150300

     16

     过氧乙酸项目

     02.1

     蝶型止回阀

     SFDH76F-10           DN200

     4

     Y型过滤器

     DN200                PN1.0Mpa

     4

     宁波金海雅宝化工有限公司

     保温夹套球阀

     BQ41F-150LB          DN80100

     65

     PVC添加剂

     02.1

     宁波海利化工有限公司

     球阀

     Q41F-16C/P           DN5080

     115

     硝酸制剂项目

     02.4

     截止阀

     J41W-16P             DN2050

     16

     巴克曼实验化工(上海)有限公司

     球阀

     Q41F-150LB (316L)    DN2580

     31

     双氧水试验装置

     02.2

     用户名称

     产品名称

     型 号 规 格

     数量

     备注

     订货日期

     巴克曼实验化工(上海)有限公司

     球阀

     Q41F-150~300LB (304)   DN2550

     63

     双氧水试验装置

     02.2

     江苏扬农化工集团

     泰兴药化工有限公司

     截止阀

     J41H-25C               DN3250

     36

     农药制剂

     扩建项目

     02.4

     碳钢球阀

     Q41F/PPL-25C           DN50

     147

     铜陵西瓦绝缘材料有限公司

     气动对夹式金属密封蝶阀

     D673H-10C              DN150

     4

     绝缘体材料生产线

     02.6

     宁波镇洋化工发展有限公司

     闸阀

     Z41H-16C               DN150~350

     69

     离子膜、石蜡项目

     05.10

     天津大沽化工有限公司

     球阀

     300LB                  1-8

     81

     聚氯乙烯项目/

     氧氯化项目

     0304

     截止阀

     300LB                  1

     15

     闸阀

     600LB                  1

     10

     金属硬密封调节球阀

     JPATB1R182Y            8

     11

     球阀

     Q41F-16C/P             DN15150

     490

      

     Z41H-150LB             1″~4

     135

     球阀

     Q41F-150LB             2″~4

     76

     Q347F-300LB            8

     6

     截止阀

     J41H-150LB             1″~3

     101

     J41H-16~25C            DN20100

     139

     蝶阀

     D343H-16C              DN100150

     33

     手动球阀

     Q341Y-150LB            4

     16

     球阀

     Q41P-1625C           DN2580

     80

     Q41PPL-40P             DN40DN50

     31

     气动球阀

     Q641Y/F-150LB~300LB    1″~8

     10

     闸阀

     Z41W-16P               DN25

     11

     Z41H-1625C           DN100150

     67

     气动切断阀

     Q641PPL-16P            DN5080

     9

     蝶阀

     D71PPL-16C             DN125DN300

     14

     安徽丰原生物化工股份有限公司

     气动蝶阀

     SFD671X-10P            DN40150

     18

     柠檬酸项目

     02.6

     气动闸阀

     SFZ673X-10P            DN150

     40

     安徽丰原生物化工股份有限公司

     气动球阀

     Q641F-16P              DN2040

     9

     柠檬酸项目

     02.6

     宁波高银阿克苏诺贝尔化学有限公司

     夹套球阀

     WQ41F-16P              DN4080

     34

     丙酮催化剂项目

     02.9

     上海吴泾化工有限公司

     Y型过滤器

     150LB                  1-1/2

     4

     醋酸项目

     02.9

     球阀

     300LB                  1-1/2

     4

     用户名称

     产品名称

     型 号 规 格

     数量

     备注

     订货日期

     上海吴泾化工有限公司

     截止阀

     300LB                  1

     5

     醋酸项目

     02.9

     闸阀

     600LB                  1

     10

     石家庄化工化纤有限公司

     Y型过滤器

     SBY100II-16/60B/60A

     5

     化纤项目

     02.7

     SBY50II-16/60B

     12

     SBY40II-16/60B

     3

     SBY20I-16/60B

     4

     SBY80II-16/60A

     2

     无锡明欣化工厂

     手动四氟密封蝶阀

     D341F-16C            DN100200

     50

     氢氟酸项目

     02.12

     威顿(中国)

     化工有限责任公司

     衬里蝶阀

     D371F4-150LB          8″~20

     24

     40万吨/

     硫磺制酸项目

     02.1103.5

     衬里蝶阀

     D371F4-10             DN150

     21

     衬里球阀

     Q41 F4-10~20          DN40200

     57

     衬里隔膜阀

     G41 F4-20             1

     6

     衬里截止阀

     J41 F4-20             DN80

     3

     衬里止回阀

     H40 F4-2.0            DN65

     12

     闸阀

     Z41H-16P              DN50

     13

     闸阀

     Z41H-20R              DN25

     24

     闸阀

     Z45T-10               DN300

     32

     闸阀

     Z44/41T-2.0           DN100

     94

     上海氯碱化工股份有限公司

     金属硬密封调节球阀

     JPATB1R182Y           8

     9

     生产线

     02.12

     宁波乐金化工有限公司

     闸阀

     Z41H/W-16C/P          DN50100

     23

     新建

     02.12

     截止阀

     J41H-16C              DN4080

     13

     上海雅宝聚合物

     添加剂有限公司

     球阀

     Q11F-16C/P            DN1550

     83

     聚合物添加剂

     03.7

     球阀

     Q41F-16C/P            DN151500

     1297

     青岛港务局油港公司

     平板闸阀

     150LB-600LB           4″~32

     68

     油码头扩建/原码头改建

     03.8

     宁波高银阿克苏诺贝尔化学有限公司

     不锈钢保温球阀

     BQ41F-16P             DN4080

     45

     新建项目

     03.7

     上海雅宝聚合物添加剂

     有限公司

     球阀

     Q41F-16P              DN150

     14

     聚合物添加剂

     03.10

     Q11F-16C/P            DN1550

     68

     球阀

     GP41P-16C/P           DN1550

     123

     柱塞阀

     U41H-16C              DN50

     14

     针型阀

     J13W-40P              DN15

     11

     用户名称                         

     产品名称

     型 号 规 格

     数量

     备注

     订货日期

     上海雅宝聚合物添加剂

     有限公司

     闸阀

     Z61Y16C/P              DN15

     65

     聚合物添加剂

     03.10

     疏水器

     MTD16F                 DN15

     6

     营口市风光精细化工厂

     球阀

     Q41F-25                DN5080

     65

     精细化工

     03.12

     新达洋(宁波)有限公司

      

     Z41H-150LB             1″~4

     1533

     特种油项目

     04.1

     球阀

     Q41F-150LB             2″~4

     108

     Q347F-300LB            8

     32

     截止阀

     J41H-150LB             1″~3

     166

     J41T-10                DN20

     2

     J41H-16~25C            DN20100

     8

     蝶阀

     D343H-16C              DN100150

     18

     浙江升华拜克生物股份有限公司

     不锈钢法兰球阀

     Q347V-160P             DN100150

     15

     麦草畏项目

     04.5

     上海雅宝聚合物添加剂

     有限公司

     三通球阀

     Q44F-16P               DN50

     2

     聚合物添加剂

     04.3

     闸阀

     Z11-150LB              DN25

     3

     疏水阀

     CS49H-16C              DN25

     5

     CS19H-16C              DN1525

     6

     柱塞阀

     ZS41S-16C              DN25

     5

     止回阀

     H41H-16C               DN25

     2

     球阀

     Q11F-16C               DN15

     2

     南京帝斯曼东方化工

     有限公司

      

     BQ41F-300LB(缩径)    50*25*20

     153

     东方帝斯

     曼技改项目

     04.10

     BQ41F-300LB(缩径)    80*50*20

     268

     BQ41F-300LB            2″~6

     593

     Q41F-150LB             3″~4

     690

      

     Z41H-16C               3″~4

     262

     中建五局世茂滨江项目部

     不锈钢蝶阀

     SFD342X-1625P        DN100150

     71

     世茂滨江项目

     05.1

     上海雅宝聚合物添加剂有限公司

     球阀

     Q11F-16C/P             DN2580

     166

     聚合物添加剂

     05.1

     宁波高银阿克苏诺贝尔化学有限公司

     不锈钢保温球阀

     BQ41F-16P              DN4080

     99

     新建生产线

     05.2

     上海金海

     雅宝精细化工有限公司

     蝶阀

     D373H-40               DN300700

     9

     精细化工

     05.2

     内衬四氟球阀

     Q41F46-16C             DN15DN150

     109

     05.3

     内衬四氟止回阀

     H41H-16C               DN40100

     3

     高温球阀

     Q41PPL-16C             DN50DN80

     14

     止回阀

     H61W-16C               DN25DN50

     8

     烧结四氟视镜

     HGS07F-101             DN50DN80

     9

     保温球阀

     BQ41PPL-16P            DN50

     10

     三通夹套球阀

     BSQ41PPL-16P           DN50

     2

     球阀

     Q41P-1625C           DN2580

     39

     Q61PPL-16C             DN40

     18

     用户名称

     产品名称

     型 号 规 格

     数量

     备注

     订货日期

     上海金海雅宝精细化工有限公司

     球阀

     Q41PPL-40P            DN40DN50

     4

     精细化工

     05.3

     闸阀

     Z61Y-16C/P            DN15

     20

     Z41Y-16C              DN25

     40

     Z41H-1625C          DN100125

     6

     气动切断阀

     Q641PPL-16P           DN5080

     28

     保温球阀

     BQ41PPL-16P           DN2540

     40

     球阀

     Q41PPL-16C/P          DN25DN80

     20

     Q41PPL-40P            DN100

     10

     BQ41PPL-40P           DN50

     60

     蝶阀

     D71PPL-16C            DN125DN150

     5

     D341F-16P             DN300

     1

     吉林市吉化北方

     云雀工贸有限责任公司

     气动切断球阀

     GPFB1RF183F           DN40DN100

     14

     玉米生产线

     05.6

     GPFB6RF1C2F           DN65

     1

     宁波金海雅宝化工有限公司

     保温夹套球阀

     WQ41F-16C/P           DN2580

     51

     聚合物

     05.11

     北京迪龙化工有限公司

     不锈钢球阀

     Q41PPL-16P            DN2550

     6

     燕山石化

     06.1

     马钢-比欧西

     气体有限责任公司

     针型阀

     PN100                 DN815

     28

     马钢

     比欧西空分项目

     06.2

     三通球阀

     300LB                 DN1-1/2”

     1

     球阀

     150~300LB             1/2″ ~2

     94

     球阀(低温)

     150LB                 1/2″~2

     39

     蝶阀

     150LB                 8″~32

     20

     对夹式蝶阀

     D371H-150LB           3″~16

     57

     法兰式蝶阀

     D341H-150LB           4″~6

     8

     对夹式蝶阀

     D372H-300LB           10″~16

     6

     低温蝶阀

     DD372H-150~300LB      8″~12

     6

     氧气止回阀

     DH64W-150LB           2-1/2

     11

     DH61W-150~800LB       1/2″~1

     8

     DH76W-300LB           312

     3

     闸阀

     DZ40W-300LB           3

     2

     Z540Y-300LB           812

     2

     Z540H-150LB           10

     8

     Z61H/Y-800LB          1″~2

     29

     DZ61W-800LB           1

     11

     闸阀

     Z40H-150LB             2

     3

     氧气节流阀

     DL41W-150600LB       1″~2

     88

     节流阀

     DL61W-800LB            1/21

     12

     节流阀

     L61H/Y-800LB           12

     42

     低温氧气截止阀

     DJ41W-150300LB       1/23

     94

     用户名称

     产品名称

     型 号 规 格

     数量

     备注

     订货日期

     马钢-比欧西

     气体有限责任公司

     截止阀

     J41Y-300LB             68

     4

     马钢

     比欧西空分项目

     06.2

     DJ61W-300LB            1

     3

     DJ41W-600LB            12

     4

     J41H-600LB             1/2

     4

     J41H-150-300LB         13

     101

     J541Y-300LB            10

     1

     止回阀

     H61Y-800LB             12

     6

     止回阀

     DH61W-800LB            12

     2

     H76H-150300LB        316

     57

     本溪钢铁厂

     硬密封蝶阀

     GPAFBIRF 783Y          DN150450

     10

     生产线

     04.10

     气动对夹式金属密封蝶阀

     D673H-10C              DN150

     5

     球阀(低温)

     150LB                  1/2″~2

     10

     氧气球阀

     QY347-1640P          DN50300

     80

     不锈钢球阀

     Q347-1640P           DN150300

     49

     Q47F-16P               DN150300

     42

     首都钢铁01

     不锈钢球阀

     Q47F-16~40P            DN50300

     37

     维修

     06.7

     氧气球阀

     QY41F-40P              DN1580

     21

     BYQ647F-1640P        DN125250

     40

     BYQ641F-16P            DN20

     5

     QY11F-40P              DN20

     3

     止回阀

     DH61W-800LB            12

     2

     营口港务集团公司

     平板闸阀

     Z44H-25C/P             DN100250

     285

     码头

     05.2

     上海金海雅宝

     精细化工有限公司

     夹套球阀

     BQ41PPL-16P            DN40

     15

     精细化工

     06.2

     球阀

     Q41F/PPL-16C           DN25100

     41

     柱塞阀

     U41H-2540C           DN25DN80

     15

     宁波金海雅宝化工有限公司

     保温夹套球阀

     WQ41F-16P              DN25DN50

     31

     精细化工

     06.4

     阿克苏诺贝尔过氧化物

     (宁波)有限公司

     不锈钢保温球阀

     WQ41P-16               DN40DN80

     8

     过氧化物

     06.3

     不锈钢三通球阀

     Q44F-16P-L             DN15

     1

     内蒙古天野化工

     集团有限责任公司

     平板闸阀

     SFNGPSG42H/Y-16C/P     DN100300

     124

     中海油

     06.3

     SFNGPSG62Y-64I         DN250300

     59

     SFNGPSG62H-40          DN300400

     16

     塞拉尼斯(南京)

     多元化工有限公司

     蝶阀

     125150LB             340

     35

     VAM多元化工

     07.4

     闸阀

     150800LB             3/410

     30

     截止阀

     125~200LB              2/18

     10

     止回阀

     125150LB             332

     15

     塞拉尼斯(南京)

     乙酰衍生物有限公司

     蝶阀

     150LB                   232

     31

     EVERCLEAR

     乙酰

     闸阀

     150800LB              3/48

     41

     用户名称

     产品名称

     型 号 规 格

     数量

     备注

     订货日期

     塞拉尼斯(南京)

     乙酰衍生物有限公司

     截止阀

     125~200LB               2/1~6

     11

     EVERCLEAR

     乙酰

     07.4

     止回阀

     125150LB              1-1/224

     18

     球阀

     Q11F-400PSI             2

     2

     陕西神木

     化学工业有限公司

     截止阀

     J41Y-16100C1          DN15200

     468

     40/万吨甲醇

     07.2

     J11Y-800LB              DN1525

     66

     J41Y-25100P           N40250

     114

     J61Y-160P               DN15

     22

     J41Y-64I                DN80200

     45

     J(5)41Y-100             DN50100

     75

     闸阀

     Z(5)41Y-16C1            DN20500

     35

     Z(5)41Y-40/64/100       DN15350

     72

     Z11/61Y-800LB           DN1540

     81

     仪表根部阀

     JYFH1-16/40/64/100P8    DN1520

     134

     JYFH1-/64/100R8         DN15

     64

     闸阀

     Z(5)41Y-100P            DN20250

     72

     Z(5)61Y-160P            DN15250

     24

     Z(5)41Y-64I             DN80200

     26

     止回阀

     H44Y-100                DN50250

     71

     H44Y-64I                DN80

     35

     H44Y-16C                DN50

     12

     放空导淋阀

     ZPFL1-16/40/64C         DN2025

     145

     放空导淋阀

     JPFL1-100C/P8           DN20

     49

     ZPHL1-800C(B)           DN1520

     19

     双偏心蝶阀

     D343/73H-16C            DN500800

     59

     峰峰集团有限

     公司物资供销分公司

     闸阀

     Z41H-25/40/100C         DN20300

     65

     煤化工

     07.7

     闸阀

     Z4/61Y-40/64I           DN50200

     87

     Z4/61W-40/100Pt         DN2025

     9

     天津渤天化工有限责任

     公司天津化工厂

     三通球阀

     Q44F-16C                DN50100

     68

     生产线

     05-07

     丝扣球阀

     Q11F-16P                DN15

     60

     法兰球阀

     Q41F-16~25C/P/R         DN20150

     127

     襄垣县鸿达煤化

     有限公司

     截止阀

     J41H/W-16C/P            DN15200

     96

     煤化工

     07.11

     J61Y-40C                DN1525

     55

     疏水器

     CS45H-7-16              DN2550

     13

     ER116-16C          DN2550

     30

     闸阀

     Z41W/H-10P/C       DN50250

     15

     用户名称

     产品名称

     型 号 规 格

     数量

     备注

     订货日期

     襄垣县鸿达煤化

     有限公司

     闸阀

     Z41H-16C           DN50200

     134

     煤化工

     07.11

     止逆阀

     H44W-10P           DN5080

     6

     球阀

     Q41F-16P           DN25200

     99

     蝶阀

     D343W-1            DN200400

     5

     D343H-2.5C         DN10001200

     28

     D341X-10           DN50700

     17

     伸缩蝶阀

     GSD341X-10         DN501000

     7

     排液放空阀

     DV111              DN1525

     45

     旋塞阀

     X13W-10P           DN15

     5

     蝶式微阻缓闭止回阀

     HH49X-10Q          DN450600

     5

     山西省焦炭集团

     益隆焦化股份有限公司

     闸阀

     Z15T-10/16         DN1532

     15

     100万吨/

     焦化项目

     07.12

     Z41H-16C           DN50250

     46

     Z44T-10/16         DN40800

     125

     Z543H-16C          DN200400

     18

     截止阀

     J11/41T-16         DN1540

     302

     J11W-16P           DN40

     19

     硬密封蝶阀

     YD343HA-6C          DN1200

     20

     旋塞阀

     X43W-1.0           DN32

     12

     宁夏阳光硅业有限公司

     闸阀

     Z40H-16C           DN20450

     292

     多晶硅项目

     08.5

     Z40W-16/25P        DN2080

     156

     DZ40Y-16C10        DN20100

     286

     截止阀

     J41H/Y-16C         DN15150

     256

     J41W-16/25P        DN15150

     96

     J61H/W-40P         DN2025

     37

     J41Y-25I           DN40

     14

     放空导淋阀

     VGPBPB/D/E01       DN20

     11

     蝶阀

     D371X/H-10C        DN600

     4

     D71X-10C           DN150

     2

     宁波海利化工有限公司

     截止阀

     J41H-25/40C        DN50100

     15

     硝酸制剂项目

     08.308.6

     保温球阀

     BQ41F-16C          DN65

     16

     铸钢截止阀

     J41Y-16/25C        DN50150

     45

     铸钢止回阀

     H44H-16C           DN250

     6

     铸钢蝶阀

     D341X-10C          DN50150

     15

     营口市风光化工有限公司

     对夹衬胶蝶阀

     D371X-10C          DN300

     3

     新建项目

     08.1~至今

     D71X-10C           DN80100

     16

     F4对夹蝶阀

     D371F4-10C         DN200300

     18

     气动切断阀

     PN1.6              DN25125

     16

     釜底放料阀

     PN1.6              DN65

     2

     用户名称

     产品名称

     型 号 规 格

     数量

     备注

     订货日期

     营口市风光化工有限公司

     球阀

     Q41F/PPL/F46-16C/P  DN25125

     388

     新建项目

     08.1~至今

     保温夹套球阀

     BWQ41F-16C/P       DN2550

     18

     气动保温球阀

     BQ641F-16P         DN40

     3

     气动球阀

     Q641F/PPL-16C/P    DN1580

     30

     气动硬密封三通球阀

     Q645H-16C          DN50

     2

     气动三通球阀

     Q645F-16C          DN40

     2

     气动对夹式蝶阀

     D671F-16P          DN125

     2

     气动硬密封对夹式蝶阀

     D673H-16P          DN300

     4

     气动放料阀

     PN1.6              DN65

     7

     不锈钢保温球阀

     BQ41F/PPL          DN25100

     99

     导热油截止阀

     YFJ41M-16C         DN5080

     25

     碳钢截止阀

     J41H-16C           DN5080

     18

     对夹式蝶阀

     D71F-10C           DN100150

     10

     对夹式硬密封蝶阀

     D71H-10C           DN125

     5

     对夹式蝶阀

     D371F-10C          DN200

     6

     排污球阀

     QZ41MF-16C         DN25

     15

     全衬蝶阀

     D371F46-10C         DN200

     1

     上海金海雅宝

     精细化工有限公司

     球阀

     Q41F-10P           DN50

     12

     精细化工

     08.108.8

     不锈钢夹套球阀

     BQ41P-16P          DN80

     50

     气动釜底阀

     DN65

     10

     气动釜底阀(夹套)

     DN65

     3

     气动切断阀

     PN1.6               DN25100

     59

     气动切断阀(衬四氟)

     PN1.6               DN2580

     13

     气动切断阀(夹套)

     PN1.6               DN2550

     16

     气动切断阀(硬密封)

     PN1.6               DN2550

     40

     气动对夹式蝶阀

     PN1.6               DN300

     5

     气动对夹式蝶阀(硬密封)

     PN1.6               DN300

     4

     不锈钢夹套球阀

     BQ41PPL-16P         DN15 125

     343

     不锈钢夹套球阀

     BQ341PPL-16P        DN150

     19

     宁夏宝丰能源集团有限公司

     闸阀

     Z11/41H-10/25/64C   DN80500

     192

     焦化项目

     08.10~至今

     用户名称

     产品名称

     型 号 规 格

     数量

     备注

     订货日期

     宁夏宝丰

     能源集团有限公司

     闸阀

     Z41W-16P            DN80150

     112

     焦化项目

     08.10~至今

     蝶阀

     D343H-16C           DN250500

     116

     截止阀

     J11/41H-16C         DN15400

     165

     截止阀

     J41T-16C            DN25100

     114

     球阀

     Q11/41F-16C         DN15200

     322

     球阀

     Q347F-16C           DN400

     16

     水用减压阀

     DN80100

     4

     陕西咸阳

     化学工业有限公司

     闸阀

     150LB800LB        1/2″~24

     617

     60万吨/

     甲醇项目

     09.209.5

     止回阀

     150LB1500LB       1-1/216

     128

     宁波金海

     德旗化工有限公司

     球阀(A105

     Q41F-16C            DN1520

     29

     精细化工

     09.7~至今

     球阀

     Q41F-16/25C         DN25100

     1819

     对夹薄型球阀

     Q41F-16C            DN100150

     24

     对夹薄型涡轮球阀

     Q341F-16C           DN200250

     14

     浙江中控技术

     股份有限公司

     硬密封V型调节球阀

     QV647Y-16R          DN50350

     118

     新建项目

     09.5

     V型调节球阀

     QV647Y-16R          DN65250

      

     浙江绍兴

     三锦石化有限公司

     球阀

     150LB~1500LB        1/4″~6

     732

     新建项目

     2010.5

     缩径球阀

     150LB               12″×10

     22

     高温球阀

     150LB               3

     2

     三通球阀

     300LB          8″×8/  6″×6

     2

     浙江福瑞德

     化工有限公司

     高压硬密封球阀

     HYQ(5)41STL+304W-220-A105-HAI DN25~50

     32

     新建项目

     2010.6

     高压硬密封球阀

     HYQ41STL+304W-320-A105-H      DN15~25

     20

     高压止回阀

     HYH71Y-320-A105-H             DN15~25

     11

     美盛沃利——

     吉大赢创高性能

     聚合物有限公司

     夹套L型三通球阀

     BQ44Y-150LB           1-1/2″~4

     15

     吉大赢创飞翔项目

     2011.2

     翔鹭石化

     (漳州)有限公司

     球阀

     150LB900LB          14″~24

     86

     PTA

     二期第二批阀门

     2011.4

     止回阀

     150LB300LB          14″~26

     17

     闸阀

     150LB300LB          14″~16

     15

     蝶阀

     150LB                 16″~22

     22

     用户名称

     产品名称

     型 号 规 格

     数量

     备注

     订货日期

     翔鹭石化

     (漳州)有限公司

     截止阀

     150LB                   14

     3

     PTA

     二期第二批阀门

     2011.4

     沈阳吉隆

     玉米生化有限公司

     截止阀

     PN25                    DN20500

     102

     蒸汽阀门

     2011.10

     上海世德化学

     催化剂有限公司

     单体固定球阀

     Q47F-16P                DN50

     34

     生产线

     2010-至今

     山东德阳化工有限公司

     耐磨自密封闸阀

     SFNGPS44Y-150300LB    DN50300

     59

     12万吨/TMP项目

     2012.10

              名称

     规格

     单位

     数量

     工程名称

     日期

     蝶阀

     D341X-10     DN100800

     55

     重庆江北机场

     供水消防系统改造工程

     01-05

     闸阀

     Z45H-10      DN15DN350

     368

     截止阀

     J11T-16Z     DN15032

     960

     青岛世纪广场

     01

     截止阀

     J41T-16Z     DN12532

     98

     闸阀

     Z44T-10Z     DN65DN100

     110

     止回阀

     H44T-10Z     DN65DN300

     42

     蝶阀

     D341X-10Z    DN100DN300

     135

     平衡阀

     KPF-16Z      DN200

     9

     减压阀

     HC200X-16Z   DN100DN150

     12

     安全阀

     A21-16C     DN100

     10

     上海金茂大厦暖通系统

     01

     金属蝶阀

     D371H-16C   DN100

     6

     空气排放阀

     API Q41F-40P DN50

     23

     上海浦东国际机场能源系统

     0107

     蝶阀

     D371X-10     DN300

     7

     闸阀

     Z45T-10      DN200DN1000

     66

     专用球阀

     Q347F-25     DN300350

     9

     缓闭止回阀

     SFHH44T-10   DN300800

     48

     上海合流污水所更换工程

     0109

     闸阀

     Z45H-10      DN15DN350

     61

     青岛海王纸业污水处理工程

     0103

     手动调节阀

     TJ40H-16     DN15DN65

     294

     薄型浆闸阀

     ZT9928-06    DN65DN500

     161

     电动闸阀

     Z945T-10     DN1200

     9

     蚌埠市第一污水处理厂

     0105

     手动闸阀

     Z445T-10     DN600

     34

     手动闸阀

     Z45T-10      DN200DN1000

     50

     电动蝶阀

     D941X-10     DN1200

     16

     污水专用阀

     HH44TX-10    DN250

     21

     上海合流东区城市

     管网广肇路污水泵站

     0109

     HH44TX-10    DN350

     11

     HH44TX-10    DN500

     5

     蓄能液控缓闭止回阀

     DX7K41X-10   DN500

     13

     中远化工起水泵站工程

     03

     污水专用阀

     WSZHF-10     DN250500

     11

     上海合普排水工程

     0309

     手动蝶阀

     D341X-10     DN1400

     2

     宁波技术经济开发区岩东污水处理厂建设有限公司

     24万吨/天一期工程

     0306

     手动蝶阀

     D341X-10     DN1200

     2

     手动蝶阀

     D341X-10     DN1000

     1

     电动蝶阀

     D941X-10     DN800

     3

     电动蝶阀

     D941X-10     DN600

     3

     手动蝶阀

     D341X-10     DN150

     50

     手动蝶阀

     D341X-10     DN100

     35

     手动蝶阀

     D341X-10     DN80

     69

     止回阀

     DH49X-10     DN800

     3

     止回阀

     DH49X-10     DN600

     3

     止回阀

     DH49X-10     DN200

     52

     止回阀

     DH49X-10     DN150

     78

     止回阀

     DH49X-10     DN100

     65

     手动浆液阀

     Z73X-10      DN400

     13

     手动浆液阀

     Z73X-10      DN200

     2

     手动浆液阀

     Z73X-10      DN150

     35

     电动浆液阀

     Z973X-10     DN150

     15

     电动浆液阀

     Z973X-10     DN100

     13

     柔性接头

     TSX-2        DN1400

     2

     柔性接头

     TSX-2        DN1200

     2

     柔性接头

     TSX-2        DN1000

     1

     柔性接头

     TSX-2        DN800

     3

     柔性接头

     TSX-2        DN600

     3

     柔性接头

     TSX-2        DN400

     13

     柔性接头

     TSX-2        DN200

     2

     柔性接头

     TSX-2        DN80DN150

     10

     电动闸阀

     Z945T-10     DN800

     8

     上海市闵行区污水提升泵站

     03

     电动闸阀

     Z945T-10     DN900

     8

     缓闭止回阀

     SFHH44T-10   DN800

     8


              名称

     规格

     单位

     数量

     工程名称

     日期

     手动蝶阀

     D341X-10     DN150400

     164

     泰兴自来水总公司

     “城-黄”线

     0304

     手动蝶阀

     D341X-10     DN800

     10

     手动蝶阀

     D341X-10     DN1000

     15

     手动蝶阀

     D341X-10     DN1600

     3

     排泥阀

     DN150        PN1.0

     78

     电动蝶阀

     D941X-10     DN350450

     45

     电动蝶阀

     D941X-10     DN600900

     22

     闸阀

     Z41T-10      DN75

     66

     伞齿轮传动闸阀

     Z545T-10     DN800

     18

     手电两用铸铁方闸门

     SFZMF2    900X900

     8

     闸阀

     Z44T-10      DN600

     2

     泰兴市自来水公司

     天池工贸分公司

     0304

     泄水闸阀

     Z41T-10      DN200

     26

     暗杆手动闸阀

     Z45T-10      DN300

     14

     伞齿轮传动闸阀

     Z545T-10     DN500600

     25

     电动闸阀

     Z945T-10     DN1000

     5

     Z945T-10     DN350600

     15

     自由浮球式疏水阀

     CS41H-16     DN100

     24

     微阻缓闭止回阀

     HH44X-10     DN350800

     4

     伸缩器

     TSX-10       DN200

     17

     复合式排气阀

     CARX-10      DN100

     24

     手动蝶阀

     D341X-10     DN300500

     15

     手动蝶阀

     D341X-10     DN800

     12

     手动蝶阀

     D341X-10     DN1600

     1

     手动蝶阀

     D341X-10     DN1000

     5

     排泥阀

     DN400        PN1.0

     3

     电动闸阀

     SFZF977X-16  DN8001200

     10

     兰州七里河安宁区污水处理工程

     (上海天翔公司总包)

     04

     不锈钢蝶阀

     SFD342X-16P  DN65150

     37

     中建五局上海滨江世茂花园项目部

     04

     圆闸门

     SFZMY-DN1000

     1

     上海闵行闵吴污水外排工程

     03

     圆闸门

     SFZMY-DN1400

     3

     电动闸阀

     SFZ945T-10     DN800

     6

     缓闭止回阀

     SFHH44TH-10    DN600

     6

     流量计

     XKD992-10      DN700

     6

     电动闸阀

     SFZ945T-10     DN800

     1

     南海平洲污水处理厂

     (上?;稻殖商祝?span>

     04

     手动闸阀

     SFZ45T-10      DN300

     9

     阀门控制箱

     IP65

     1

     电动闸阀

     SFZ945T-10     DN2000

     2

      

     上海莘庄工业区

     经济技术发展有限公司

     0305

     电动闸阀

     SFZF977X-10    DN200600

     6

     电动闸阀

     SFZF977X-10    DN1500

     1

     电动闸阀

     SFZF977X-10    DN1800

     2

     电动闸阀

     SFZF977X-16    DN1200

     3

     电动闸阀

     SFZF977X-16    DN1600

     1

     电动闸阀

     SFZF977X-16    DN1800

     2

     电动闸阀

     SFZF977X-16    DN2000

     4

     缓闭止回阀

     SFHH44T-10     DN800

     34

     缓闭止回阀

     SFHH44T-10     DN1200

     32

     缓闭止回阀

     SFHH44T-10     DN800

     19

     手动闸阀

     SFZF577X-10    DN400

     21

     手动闸阀

     SFZF577X-10    DN1200

     1

     缓闭止回阀

     SCSF300X-16    DN50400

     69

     宁波雅戈尔公司给排水管网

     0306

     缓闭止回阀

     SFHH44TH-10    DN800

     16

     上海浦东给排水工程

     04

     闸阀

     Z45T-10        DN20DN400

     43

     宁波化学工业区

     污水处理工程一期工程

     0306

     截止阀

     J41H-10P       DN20DN80

     8

     针行阀

     J23W-10P       DN6

     4

     蝶阀

     D371X-10       DN80DN400

     53

     长柄蝶阀

     D371X-10C     DN200

     15

     球阀

     Q41F-16        DN25DN40

     9


     名称

     规格

     单位

     数量

     工程名称

     日期

     电磁阀

     PN=10       DN32DN40

     10

     宁波化学工业区

     污水处理工程一期工程

     0306

     止回阀

     H44T-10     DN25DN250

     20

     缓闭止回阀

     HH41X-10    DN100

     2

     电动蝶阀

     D971X-10    DN80

     8

     蝶阀

     D71X-10P    DN80

     14

     手动浆液阀

     Z73X-10     DN100

     35

     兰州风斗沙水务科技有限公司

     西北自来水公司引水工程

     0405

     减压稳压阀

     DN100       PN1.0

     7

     电动浆液阀

     Z973X-10    DN100

     32

     减压稳压阀

     DN80        PN1.0

     11

     蝶阀

     D341X-10    DN1600

     2

     Y型过滤器

     DN150       PN1.0

     34

     电动蝶阀

     D941X-10    DN1000

     10

     D941X-10    DN1200

     6

     电动法兰软密封长体

     (长结构)蝶阀

     DN300       PN1.0

     14

     双瓣止回阀(软密封法兰型)

     DN150300  PN1.0

     9

     蜗轮蜗杆法兰软密封蝶阀

     DN150       PN1.0

     25

     电动排泥阀

     DN150       PN1.0

     61

     对夹式手动蝶阀

     DN80125   PN1.0

     31

     手动蝶阀

     D341X-10    DN200800

     50

     单口排气阀

     QB1-10      DN2540

     29

     手动闸阀

     Z41T-10     DN100200

     15

     减压稳压阀

     DN250       PN1.0

     13

     手动对夹式浆液阀

     Z73X-10     DN150300

     81

     减压稳压阀

     DN200       PN1.0

     24

     电动对夹式浆液阀

     Z973X-10    DN200

     22

     减压稳压阀

     DN150       PN1.0

     15

     蝶阀

     D341X-10    DN2200

     3

     圆闸门

     SFZMY-DN1400

     12

     宁波技术经济开发区岩东污水处理厂建设有限公司5#泵站工程

     0508

     方闸门

     SFZMF-1300*1300

     18

     方闸门

     SFZMF-1000*1000

     13

     手动闸阀

     Z545T-6      DN600

     33

     手动闸阀

     Z545T-6      DN1000

     13

     缓闭止回阀

     HH49X-10     DN600

     19

     伸缩器

     TXS-2        DN600

     16

     伸缩器

     TXS-2        DN1000

     13

     软密封闸阀

     RYCX-10      DN50

     4

     南海平洲污水处理厂

     (上?;稻殖商祝?span>

     05

     手动闸阀

     SFZ45T-10    DN300

     1

     橡胶瓣止回阀

     WXZFH44X-10  DN50

     2

     电动蝶阀

     D941X-10     DN900

     5

     蚌埠市第一污水

     处理厂淮河污水治理

     05

     手动蝶阀

     D371X-10   DN6001000

     4

     电动圆闸门

     SFZMF-DN1500*1500

     3

     电动圆闸门

     SFZMF-DN1500*1200

     6

     电动圆闸门

     SFZMF-DN1100*1100

     2

     电动圆闸门

     SFZMF-DN1200*1200

     2

     圆闸门

     SFZMY-DN1000

     12

     北仑汽配城

     2#排污泵站

     0508

     圆闸门

     SFZMY-DN1350

     11

     电动闸阀

     Z945T-10     DN1200

     10

     双法兰接头

     TSX-3        DN600

     16

     双法兰接头

     TSX-3        DN1200

     13

     圆闸门

     SFZMY-DN1000

     14

     上海万科广场

     雨水、污水处理工程

     0508

     圆闸门

     SFZMY-DN450

     26

     手电启闭机

     SFQD2-1000

     2

     手电启闭机

     SFQD2-450

     8

     不锈钢蝶阀

     SFD342X-16P  DN100150

     20

     中建五局上海滨

     江世茂花园项目部

     05

     不锈钢蝶阀

     SFD342X-25P   DN150

     10


     名称

     规格

     单位

     数量

     工程名称

     日期

     微阻缓闭止回阀

     WSZHF10  DN800

     4

     上海浦东给排水工程有限公司

     05

     伸缩蝶阀

     SD341X-10  DN800

     16

     金华自来水

     公司市自来水管线

     0509

     伸缩蝶阀

     SD341X-10  DN1000

     12

     手动闸阀

     Z545T-10   DN500600

     31

     手动浆液阀

     Z73X-10    DN100

     95

     电动浆液阀

     Z973X-10   DN100

     45

     蝶阀

     D341X-10   DN200400

     98

     止回阀

     HH44X-10   DN450800

     45

     手动闸阀

     Z45T-10    DN100150

     92

     手动弹性座封闸阀

     PN1.0Mpa   DN800

     11

     上海合普排水

     工程设备有限公司

     0509

     手动闸阀

     Z45T-10    DN300400

     27

     手电两用

     铸铁镶铜圆闸门

     Φ2000

     8

     金华自来水

     公司市自来水管线

     0508

     Φ1800

     16

     手动对夹式浆液阀

     Z73X-10    DN150300

     56

     复合式排气阀

     CARX-10    DN80

     28

     电动对夹式浆液阀

     Z973X-10   DN200

     13

     手动蝶阀

     D341X-10   DN350450

     48

     蝶阀

     D343X-10   DN400500

     51

     上海松江自来水供水管网

     0608

     手动闸阀

     SFZF577X-10  DN700

     3

     电动蝶阀

     D971X-10  DN500

     3

     蚌埠市迎湖路污水提升泵站

     07

     手动蝶阀

     D371X-10  DN2001000

     3

     手动蝶阀

     D371X-10  DN1000

     2

     闸阀

     Z41H-16C DN40

     1

     上海大众有限公司

     污水处理工程

     07

     手动蝶阀

     D71X-10   DN80100

     8

     电动球阀

     Q941X-10  DN40

     4

     电动球阀

     Q941X-10  DN50150

     29

     水力控制阀

     SCSFNG600X   DN125

     1

     电动双向闸门

     SFZMY-1500

     7

     金华污水泵站及管网项目

     0709

     电动单向闸门

     SFZMY-1400

     6

     电动单向闸门

     SFZMY-1000

     8

     电动闸阀

     SFZ945T-10   DN800

     13

     电动闸阀

     SFZ945T-10   DN1500

     3

     电动闸阀

     SFZ945T-10   DN1800

     2

     手动蝶阀

     D341X-10     DN1400

     2

     宁波岩东污水处理排海工程

     07

     伸缩器

     TXS-2        DN1400

     2

     排气阀

     P724W-4T     DN200

     2

     闸阀

     Z45T-10      DN150

     15

     防爆碟阀

     DB941F-16Q   DN50~150

     9

     蝶阀

     D341X-10     DN1400

     9

     苏州工业园区

     清源水业有限公司

     08

     伸缩蝶阀

     SD341X-10    DN1000

     7

     手动对夹式浆液阀

     Z73X-10      DN300

     15

     电动对夹式浆液阀

     Z973X-10     DN200

     12

     伸缩蝶阀

     SD341X-10    DN800

     5

     伸缩蝶阀

     SD341X-10    DN1200

     3

     蝶阀

     D341X-10     DN1600

     7

     伸缩蝶阀

     SD341X-10    DN1600

     7

     手动浆液阀

     Z73X-10      DN100

     10

     手动闸阀

     Z45T-10    DN100150

     26

     电动浆液阀

     Z973X-10   DN100

     4

     手动闸阀

     Z45T-10    DN200

     16

     蝶阀

     SD341X-10  DN2200

     3

     广西通程交通能源投资

     有限公司怀化分公司

     08

     电动蝶阀

     D941X-10   DN400

     6

     蝶阀

     D341X-10   DN200

     30

     手动闸阀

     Z545T-10   DN600800

     29

     对夹式浆液阀

     Z573X-10   DN300

     1

     圆闸门

     SFZMY-DN1800

     1

     金华金东新区污水提升泵站

     08

     圆闸门

     SFZMY-DN2000

     4


     名称

     规格

     单位

     数量

     工程名称

     日期

     电动球阀

     Q941F-16R    DN2532

     8

     宁波岩东污水

     处理加药泵工程

     08

     电动球阀

     Q941F46-16C DN2550

     8

     手动球阀

     Q41F46-16C  DN2532

     4

     伸缩蝶阀

     SD341X-10   DN800

     11

     对夹蝶阀

     D71X-10    DN100150

     5

     浙江奔达建设有限公司

     07

     对夹蝶阀

     D971X-10   DN100

     4

     对夹蝶阀

     D971X-10   DN100

     3

     圆闸门

     Φ1000

     8

     Φ400

     3

     Φ300

     3

     电动调节阀

     DT971X-16P  DN300

     4

     止回阀

     H44X-10     DN100

     1

     铸铁镶铜

     手电两用圆闸门

     DN600       PN10

     3

     浙江新时空水务有限公司

     09

     止回阀

     PN1.0      DN400800

     15

     浙江弗莱德环境科技有限公司

     2010

     隔膜阀

     PN1.0       DN50200

     20

     底阀

     PN1.0       DN50100

     31

     气动球阀

     Q641F46-16CDN25150

     15

     蝶阀

     D341X-10    DN800

     3

     闸阀

     Z45T-10    DN200800

     10

     百欧齐新能源

     技术服务有限公司

     2010

     蝶阀

     D371X-10    DN250

     3

     止回阀

     H44T-10Z    DN80300

     15

     截止阀

     PN1.6       DN50100

     10

     球阀

     Q41F46-16C DN50150

     16

     安全阀

     PN1.0       DN50200

     10

     隔膜阀

     PN1.0       DN50150

     26

     底阀

     PN1.0       DN50150

     38

      

     电力行业业绩一览表

     用户单位

     产品名称

     型  号

     规   格

     MW机组

     订货时间

     陕西宝鸡第二

     发电有限公司

     截止阀

     J41H-40

     DN50-DN150

     300MW

     1999.05

     J41Y-40I

     DN80-DN200

     J941Y-40I

     DN50-DN200

     J61Y-250

     DN10-DN50

     J61Y-P54170V

     DN15-DN100

     J61Y-20

     DN50

     J64Y-250

     DN50

     真空阀门

     DKZ64Y-25

     DN100-DN500

     DKZ64H-40

     DN150-DN400

     DKZ944H-40I

     DN150-DN350

     硬密封蝶阀

     D343H-10C

     DN100-DN1800

     D343H-16C

     DN200-DN1600

     排渣闸阀

     PL41H-16C

     DN100-DN500

     闸  阀

     Z460Y-200

     DN175-DN225

     Z960Y-P54170V

     DN175-DN225

     圆柱齿轮传动闸阀

     Z462Y-200

     DN150-DN200

     电动闸阀

     Z962Y-200

     DN150-DN200

     Z961H-250

     DN100-DN200

     焊接截止阀

     J61H-100

     DN50-DN65

     旋启式止回阀

     H64Y-250

     DN100-DN150

     湖南湘潭电厂

     真空阀

     DKZ64H-16

     DN150-DN350

     300MW

     1999.10

     DKZ544H-25

     DN150-DN350

     DKZ944H-25

     DN250-DN600

     截止阀

     J61Y-P54   14V

     DN25-DN50

     J41H-40

     DN80-DN100

     J61Y-P51   100V

     DN20-DN50

     J61Y-20

     DN50-DN65

     J61H-200

     DN65-DN100

     闸阀

     Z541H-40I

     DN100-DN200

     Z541Y-100I

     DN150-DN250

     Z941Y-40I

     DN250-DN400

     Z460Y-200

     DN175-DN225

     Z960Y-P54170V

     DN175-DN225

     电动截止阀

     J961Y-P54  14V

     DN100-DN150

     广州珠江

     电力有限公司

     截止阀

     J441Y-100I

     DN50-DN100

     300MW

     2000.05

     J461Y-200

     DN32-DN80

     J560Y-P54170V

     DN10-DN100

     J41H-64

     DN32-DN50

     J61Y-P54100V

     DN20-DN32

     焊接截止阀

     J61H-200

     DN20-DN32

     闸  阀

     Z441Y-40I

     DN200-DN250

     Z941H-100I

     DN150-DN300

     Z960Y-200

     DN175-DN225

     Z960Y-P54170V

     DN175-DN250

     圆柱齿轮传动闸阀

     Z462Y-200

     DN200-DN250

     电动闸阀

     Z962Y-200

     DN150-DN200

     真空隔离闸阀

     DKZ64H-25

     DN200-DN500

     DKZ64H-40

     DN100-DN300

     DKZ944H-25

     DN150-DN600

     广安发电

     有限责任公司

     截止阀

     J41H-25

     DN32-DN100

     300MW

     2000.10

     J41H-40

     DN40-DN80

     J941Y-100

     DN50-DN100

     J61Y-200

     DN10-DN100

     硬密封蝶阀

     D373H-16C

     DN100-DN500

     D343H-16C

     DN100-DN300

     D943H-16C

     DN200-DN800

     正齿轮传动闸阀

     Z462Y-P54  140V

     DN200-DN250

     用户单位

     产品名称

     型  号

     规   格

     MW机组

     订货时间

     广安发电

     有限责任公司

     电动闸阀

     Z961Y-P54  140V

     DN100-DN150

     300MW

     2000.10

     闸阀

     Z441H-16

     DN50-DN300

     Z441H-25I

     DN100-DN400

     Z41H-40I

     DN50-DN200

     Z941Y-40I

     DN100-DN350

     Z941Y-100I

     DN15-DN250

     Z460Y-200

     DN175-DN225

     甘肃平凉发电

     有限责任公司

     截止阀

     J41H-25

     DN50-DN100

      300MW

     2002.06

     J41H-40

     DN32-DN80

     J441Y-100

     DN25-DN100

     J941Y-100

     DN50-DN100

     J60Y-100

     DN10-DN80

     J560Y-200

     DN10-DN100

     J560Y-P54170V

     DN15-DN100

     J61Y-2000LB

     DN3″~DN6″

     J61Y-P54  14V

     DN20-32

     硬密封蝶阀

     D373H-16C

     DN200-DN600

     D343H-16C

     DN150-DN500

     D943H-16C

     DN300-DN800

     液控缓闭蝶阀

     DX7K41H-10C

     DN1800

     闸  阀

     Z441Y-25I

     DN100-DN250

     Z441Y-40I

     DN150-DN250

     Z941Y-100I

     DN300-DN500

     Z541Y-25I

     DN175-DN225

     Z460Y-200

     DN175-DN225

     Z960Y-P54140V

     DN175-DN225

     电动闸阀(临吹门)

     Z961Y-P54 140V

     DN225-DN250

     空排止回阀

     PN10-20

     DN4″~DN6″

     真空阀

     DKZ464H-16

     DN100-DN300

     DKZ464H-25

     DN200-DN500

     DKZ944H-25

     DN150-DN300

     圆柱齿轮传动闸阀

     Z462Y-200

     DN150-DN200

     广东湛江电厂

     真空阀

     DKZ544H-25

     DN100-DN300

     300MW

     2001.03

     DKZ441H-40

     DN100-DN300

     DKZ944H-25

     DN200-DN500

     DKZ564Y-25

     DN150-DN300

     旋启式止回阀

     H64Y-250

     DN100-DN150

     焊接截止阀

     J61H-100

     DN50-DN65

     截止阀

     J64Y-250

     DN50-DN80

     莆城发电

     有限公司

     空排止回阀

     PN20

     DN200

     300MW

     2001.08

     液控蝶阀

     DX7K41X-10

     DN1800

     硬密封蝶阀

     D343H-16C

     DN100-DN500

     D943H-16C

     DN25-DN800

     闸 阀

     Z441Y-25I

     DN100-DN300

     Z941Y-40I

     DN65-DN350

     Z941Y-100I

     DN100-DN300

     Z560Y-200I

     DN50-DN175

     Z960Y-P54100V

     DN175-DN225

     Z960Y-P54170V

     DN175-DN225

     Z960Y-2500LB

     DN3″~DN10″

     截止阀

     J560Y-200

     DN10-DN100

     J560Y-P54170V

     DN15-DN100

     J941Y-100

     DN50-DN100

     J560Y-2500LB

     DN4″~DN6″

     止回阀

     H64Y-2500LB

     DN3″~DN10″

     真空隔离阀

     DKZ541H-25

     DN50-DN300

     SKZ941H-40

     DN150-DN500

     湖南珠州电厂

     闸 阀

     Z441Y-25I

     DN50-DN250

     300MW

     2003.01

     Z441Y-40I

     DN100-DN200

     用户单位

     产品名称

     型  号

     规   格

     MW机组

     订货时间

     湖南珠州电厂

     闸 阀

     Z941H-40

     DN100-DN350

     300MW

     2003.01

     Z560Y-200

     DN175-DN225

     Z960Y-P54170V

     DN175-DN225

     真空阀

     DKZ440H-16

     DN100-DN250

     DKZ540H-25

     DN150-DN300

     DKZ940H-25

     DN200-DN500

     DKZ940H-40

     DN150-DN250

     硬密封蝶阀

     D373H-16

     DN150-DN500

     D343H-16C

     DN100-DN600

     D943H-10C

     DN250-DN1200

     截止阀

     J41H-25

     DN50-DN100

     J41H-40

     DN10-DN80

     J941Y-100I

     DN10-DN100

     J561Y-200I

     DN15-DN100

     J961Y-P54140V

     DN200-DN600

     广东湛江电厂

     蓄能罐式液控止回蝶阀

     DX7K41X-10

     DN1800

     600MW

     2001.05

     硬密封蝶阀

     D343H-16

     DN100-DN300

     D943H-16C

     DN200-DN2200

     截止阀

     J41H-40

     DN50-DN100

     J941Y-100I

     DN32-DN100

     J561Y-100

     DN20-DN50

     J561Y-200

     DN10-DN100

     J61Y-P54170V

     DN32-DN100

     空排止回阀

     PN25

     DN50-DN100

     止回阀

     H64Y-2000LB

     DN100-DN250

     闸 阀

     Z561Y-200

     DN175-DN225

     Z960Y-P54170V

     DN175-DN250

     哈尔滨发电厂

     闸 阀

     Z41H-25

     DN100-DN250

     600MW

     2002.10

     Z941H-40

     DN150-DN300

     Z460Y-P57170V

     DN175-DN250

     Z941Y-100I

     DN150-DN250

     真空闸阀

     DKZ541H-25

     DN100-DN300

     DKZ941H-25

     DN200-DN600

     山东邹县发电厂

     真空闸阀

     DKZ440H-16

     DN100-DN300

     143MW

     2002.12

     DKZ440H-25

     DN150-DN350

     DKZ941H-40

     DN200-DN600

     截止阀

     J41H-25

     DN40-DN100

     J41H-40

     DN50-DN80

     J941Y-100I

     DN50-DN100

     J461Y-200

     DN10-DN100

     闸 阀

     Z41H-25I

     DN50-DN200

     Z41H-40I

     DN100-DN250

     Z941H-40I

     DN200-DN350

     甘肃西固热电

     有限公司

     闸 阀

     Z941Y-100I

     DN150-DN250

     143MW

     2002.12

     Z960Y-P54170V

     DN175-DN225

     真空截止阀

     J41H-25

     DN25-DN100

     143MW

     2001.10

     J41H-40

     DN50-DN80

     真空闸阀

     DKZ541H-25

     DN50-DN350

     DKZ944H-16

     DN150-DN300

     DKZ941H-40

     DN100-DN250

     DKZ941H-40

     DN150-DN300

     硬密封蝶阀

     D343H-16C

     DN100-DN500

     D343H-25

     DN200-DN350

     D943H-10C

     DN250-DN1800

     蓄能罐式

     液控止回蝶阀

     DX7K41X-10

     DN800

     闸 阀

     Z441H-25

     DN25-DN300

     Z441H-40

     DN100-DN250

     Z441Y-100I

     DN150-DN300

     用户单位

     产品名称

     型  号

     规   格

     MW机组

     订货时间

     甘肃西固热电

     有限公司

     闸 阀

     Z941Y-100

     DN200-DN250

     143MW

     2001.10

     截止阀

     J560Y-250

     DN50-DN250

     节流阀

     LP560Y-250

     DN50-DN250

     空排止回阀

     PN20

     DN150-DN300

     阳泉第二发电有限公司

     真空闸阀

     DKZ540H-16

     DN50-DN300

     300MW

     2004.01

     DKZ540H-25

     DN100-DN350

     DKZ944H-40

     DN150-DN300

     截止阀

     J41Y-25I

     DN50-DN100

     J941Y-40I

     DN80-DN100

     J941Y-100I

     DN50-DN100

     硬密封蝶阀

     D343H-16

     DN50-DN300

     D943H-10C

     DN150-DN2200

     闸 阀

     Z41H-25

     DN50-DN300

     Z540H-40

     DN32-DN250

     Z941H-40

     DN100-DN350

     Z941Y-100I

     DN100-DN250

     Z560Y-200

     DN175-DN225

     Z960Y-P54140V

     DN175-DN225

     西北电力建设

     第一工程公司

     截止阀

     J41H-25

     DN50-DN100

     143MW

     2005.06

     J41H-40

     DN10-DN80

     J41H-64

     DN10-DN100

     闸阀

     Z41H-25

     DN50-DN100

     Z41H-40

     DN50-DN100

     江西省贵溪发电

     有限责任公司

     截止阀

     J41H-40

     DN15-DN100

     300MW

     2005.02

     J41H-64

     DN10-DN50

     电动截止阀

     J941H-40

     DN100

     闸阀

     Z41H-40

     DN200-300

     Z41H-64

     DN200-300

     电动闸阀

     Z941H-40

     DN200-350

     Z941H-64

     DN150-250

     Z941Y-64I

     DN50

     自由浮球式疏水阀

     CS41H-40-D

     DN50

     CS41H-40-D

     DN25

     热动力式疏水阀

     S49H-40I

     DN25

     S49H-64

     DN32

     节流阀

     L41H-40

     DN100

     截止阀

     J41H-40I

     DN32

     J61H-40I

     DN50

     J41Y-64I

     DN32

     止回阀

     H44H-40

     DN50-300

     H41H-40

     DN15

     H41H-40

     DN20

     H61H-40I

     DN50

     升降止回阀

     H61H-64

     DN10

     阜新金山煤矸石热电有限公司

     铸钢蝶阀

     D943H-6

     DN1400

     150MW

     2005.07

     华能伊敏

     电厂#3、#4机组

     电动闸阀

     Z962Y-200

     DN150-DN200

     600MW

     2008.2

     截止阀

     J441Y-100I

     DN50-DN100

     J560Y-P54170V

     DN10-DN100

     闸  阀

     Z441Y-40I

     DN200-DN250

     Z941H-100I

     DN150-DN300

     真空隔离闸阀

     DKZ64H-25

     DN200-DN500

     DKZ64H-40

     DN100-DN300

     华电国际邹县

     发电厂#7机组

     硬密封蝶阀

     D373H-16C

     DN200-DN600

     1000MW

     2008.5

     D343H-16C

     DN150-DN500

     D943H-16C

     DN300-DN800

     正齿轮传动闸阀

     Z462Y-P54 140V

     DN200-DN250

     电动闸阀

     Z961Y-P54 140V

     DN100-DN150

     真空闸阀

     DKZ440H-16

     DN100-DN300

     用户单位

     产品名称

     型  号

     规   格

     MW机组

     订货时间

     华电国际邹县

     发电厂#7机组

     真空闸阀

     DKZ440H-25

     DN150-DN350

     1000MW

     2008.5

     DKZ941H-40

     DN200-DN600

     截止阀

     J41H-25

     DN40-DN100

     J41H-40

     DN50-DN80

     J560Y-250

     DN50-DN250

     J61Y-25

     DN20-DN50

     节流阀

     LP560Y-250

     DN50-DN250

     空排止回阀

     PN20

     DN150-DN300

     液控缓闭蝶阀

     DX7K41H-10C

     DN1800

     电动闸阀(临吹门)

     Z961Y-P54 140V

     DN225-DN250

     西北电力建设

     第一工程公司

     截止阀

     J41H-25

     DN20-DN50

     143MW

     2006.03

     J41H-40

     DN80

     J41H-16C

     DN15-DN65

     J41Y-40I

     DN20-DN25

     J61Y-25

     DN20-DN50

     J61Y-40

     DN20-DN50

     J61Y-64

     DN20-DN32

     明杆楔式单

     闸板闸阀

     Z41T-10

     DN80-DN250

     楔式闸阀

     Z41H-25

     DN150-DN200

     Z41H-40

     DN150-DN200

     Z41H-64

     DN250

     Z41Y-64I

     DN150

     H44H-25

     DN150

     H44H-64

     DN250

     真空闸阀

     DKZ40H-16C

     DN80

     DKZ40H-40

     DN200

     弹簧全启式安全阀

     A48H-25

     DN150X175

     安全阀

     A41H-25

     DN32

     旋启式止回阀

     H44H-64

     DN250

     H44H-25

     DN150

     湖南省

     火电建设公司

     电动闸阀

     Z960Y-320

     DN150

     2X300MW

     2003.12

     可调电动闸阀

     Z940Y-64I

     DN200

     Z940Y-25I

     DN350

     Z940Y-25I

     DN250

     Z940Y-25I

     DN350

     Z940Y-16I

     DN450

     液控蝶阀

     PN10

     DN2600

     2X600MW

     2005.5

     电动蝶阀

     PN10

     DN2200

     电动闸阀

     PN64

     DN100

     PN64

     DN150

     闸阀

     PN64

     DN200

     电动闸阀

     PN64

     DN250

     PN40

     DN200

     PN40

     DN250

     Z961H-250

     DN100

     Z962Y-200

     DN200

     PN40

     DN300

     PN40

     DN350

     圆柱齿轮传动闸阀

     Z462Y-200

     DN200

     止回阀

     PN40

     DN300

     旋启式止回阀

     H64Y-250

     DN100

     电动截止阀

     PN40

     DN100

     J961Y-P54 14V

     DN100

     焊接截止阀

     J61H-200

     DN20

     截止阀

     J64Y-250

     DN50

     J61Y-20

     DN50

     节流阀

     PN40

     DN100

     用户单位

     产品名称

     型  号

     规   格

     MW机组

     订货时间

     湖南省

     火电建设公司

     硬密封蝶阀

     D343H-16

     DN50-DN200

     2X600MW

     2005.5

     D943H-10C

     DN150-DN2000

     国电泰州

     电厂#1、#2机组

     截止阀

     J41H-40

     DN50-DN150

     1000MW

     2008.10

     J41Y-40I

     DN80-DN200

     J941Y-40I

     DN50-DN200

     J61Y-P54   14V

     DN25-DN50

     J61Y-P51   100V

     DN20-DN50

     电动截止阀

     J961Y-P54  14V

     DN100-DN150

     闸  阀

     Z460Y-200

     DN175-DN225

     Z960Y-P54170V

     DN175-DN225

     电动闸阀

     Z962Y-200

     DN150-DN200

     Z961H-250

     DN100-DN200

     硬密封蝶阀

     D373H-16C

     DN100-DN500

     D343H-16C

     DN100-DN300

     D943H-16C

     DN200-DN800

     华能山东黄台

     电厂#1、#2机组

     止回阀

     H64Y-2500LB

     DN3″-DN10″

     600MW

     2008.12

     闸 阀

     Z441Y-25I

     DN50-DN250

     Z441Y-40I

     DN100-DN200

     Z941H-40

     DN100-DN350

     Z560Y-200

     DN175-DN225

     Z960Y-P54170V

     DN175-DN225

     截止阀

     J41H-25

     DN50-DN100

     J41H-40

     DN10-DN80

     J941Y-100I

     DN10-DN100

     J561Y-200I

     DN15-DN100

     J961Y-P54140V

     DN200-DN600

     蓄能罐式液控止回蝶阀

     DX7K41X-10

     DN1800

     电动闸阀

     Z960Y-64    

     DN200

     国电电力酒泉

     发电有限公司

     #1、#2机组

     闸 阀

     Z41H-25I

     DN50-DN200

     600MW

     2008.7

     闸 阀

     Z41H-40I

     DN100-DN250

     Z941H-40I

     DN200-DN350

     Z441H-25

     DN25-DN300

     Z441H-40

     DN100-DN250

     Z441Y-100I

     DN150-DN300

     真空闸阀

     DKZ541H-25

     DN50-DN350

     DKZ944H-16

     DN150-DN300

     DKZ941H-40

     DN100-DN250

     DKZ941H-40

     DN150-DN300

     硬密封蝶阀

     D343H-16C

     DN100-DN500

     D343H-25

     DN200-DN350

     D943H-10C

     DN250-DN1800

     青铜峡铝业自备

     电厂#1、#2机组

     真空隔离阀

     DKZ541H-25

     DN50-DN300

     330MW

     2008.11

     SKZ941H-40

     DN150-DN500

     闸  阀

     Z441Y-25I

     DN100-DN250

     Z441Y-40I

     DN150-DN250

     Z941Y-100I

     DN300-DN500

     Z541Y-25I

     DN175-DN225

     Z460Y-200

     DN175-DN225

     Z960Y-P54140V

     DN175-DN225

     电动闸阀(临吹门)

     Z961Y-P54 140V

     DN225-DN250

     截止阀

     J941Y-100

     DN50-DN100

     J61Y-200

     DN10-DN100

     内蒙乌斯太电厂

     蒸汽隔离阀

     D963H-2-00

     DN2600

     2×300MW

     2007.9~2009.3

     高温高压焊接

     截止阀

     P≤25MPa t≤450℃

     DN10

     P≤25MPa,t≤560℃

     DN20

     波纹管截止阀

     P≤0.1MPa,t<150℃

     DN10

     P≤0.1MPa

     DN6

     两阶段液控止回半球阀

     BQ740H-10C

     DN600

     用户单位

     产品名称

     型  号

     规   格

     MW机组

     订货时间

     内蒙乌斯太电厂

     先导式安全阀

     YFA46X-150C

     24” X32”

     2×300MW

     2007.9~2009.3

     爆破片

     LKT800-0.07-120A

     真空隔离闸板阀

     NKZ64H-25

     DN250

     NKZ64H-64

     DN250

     NKZ64H-100

     DN200

     内蒙古金山发电

     有限责任公司

     直接空冷排汽管道蝶阀

     D963H-2-00

     2600

     2×300MW

     2007.9~2009.3

     直接空冷排汽管道防爆膜

     LKT800-0.07-120A

     碟阀

     D343H-16

     DN300

     D3T41Y-10

     DN250

     截止阀

     J41H-64

     DN50

     J61Y-P55 195

     DN40

     闸阀

     Z(5)41H-16C

     DN50~300

     手动碟阀

     ND341Y-40I

     DN350A

     ND341Y-40I

     DN250

     电动闸阀

     Z960Y-320

     DN100

     气动调节阀

     PN2.5  

     DN100

     PN1.0 

     DN100

     止回阀

     H44W-25P

     DN125

     真空隔离截止阀

     NKJ41H-4016C

     DN50

     法兰调节阀

     PN1.6  

     DN125

     PN1.6  

     DN150

     河北华电

     石家庄?;鹊缬邢薰?/span>

     电动闸阀